• 1

Uudised

Vabariigi valitsuse kriisikomisjoni otsusega on Eestimaa koolid distatsõppel kuni uue korralduseni. Seetõttu palume kõikidel õpilastel järgida koolipoolseid korraldusi.

*Õppetöö pannakse eKooli üles kodutööna vastavalt kehtivale tunniplaanile.

*Kodutöö peab olema tehtud õpetaja poolt määratud tähtajaks (kodutöö kuupäevaks).

*Kui õpilasel tekib kodutööga küsimusi, siis saab ta õpetajaga suhelda meili teel.

*Õigeks ajaks tegemata kodutöö märgitakse eKooli päevikus X-ga. 

*Kirjalikke töid palub õpetaja pildistada ja saata oma meilile. Meiliaadressid on kooli kodulehel kontaktides:  https://www.haanja.edu.ee/index.php/koolist/kontakt

*Palume püsida kodus, vältida rahvarohkeid kohti, mitte minna külla. Küll aga palume käia palju õues ja liikuda looduses.

HOIAME END JA TEISI! OLEME TERVED!

Galerii