• 1

Uudised

1. Tõsõpääväl, 3. novembril om 4. – 5. kl võro keele tunnin Alvar Vodi

2. Kolmapääväl, 4. novembril om Võro latsiraamadukogon võro keelen ettelugõmise päiv „Kullõ, ma loe sullõ!“. Lugõma lätvä Märt Noormaa, Ron Enri Tšugurov, Thea Tintso, Erik Hendrik Liivat Uba ja Ernst Jaak Liivat Uba

3. Võrokiilside muinasjuttõ kullõmine eesti keele ja kirändüse tunnõn

4. Neläpääväl, 5. novembril kell 9.30 tunn latsiaian. Tunni andva Kleer Vodi ja Katriine Mõttus

5. Neläpääväl, 5. novembril kell 12.30 tulõva küllä Võro Instituudi direktri Rainer Kuuba ja Kadri Laube. Kokkosaamine om Haani rahvamajan

Tiidüst tuu kotsilõ, midä võro keele nädäli joosul muial puul tetäs,
saat Võro Instituudi kodolehe päält.

VÕRO KEELE NÄDÄLIL KÕNÕLÕMI VÕRO KEELEN!

Galerii