• 1

Õpilasesindus

Õpilasesindus

ÕE 2019/2020

Liikmed:

Hugo Rüütli
Liisbet Rõõmusoks
Katriine Mõttus
Liisa Urb
Kert Lestberg
Rimo Lillipuu
Eleanora Rõõmusoks
Kadri Leies
Sanel Štein
Eva-Lotta Kuus
 

ÕE koosolekud toimuvad regulaarselt vähemalt üks kord kuus. ÕE eesmärgiks on genereerida ja rakendada uusi ideid koolielu parendamiseks ja huvitavamaks muutmiseks, samuti arutleda jooksvate koolielu küsimuste üle.

 

Galerii