Konsultatsioonide ajad

Õpetaja

Õppeaine

Konsultatsiooni aeg

Ülle Mõim

Matemaatika

Teisipäeviti 14.15-15.20

Merilin Sarapuu

Inglise keel

Esmaspäeviti peale 5. tundi, kokkuleppel õpetajaga.

Kersti Leit

Eesti keel ja kirjandus

Iga päev (kokkuleppel)

Veera Ljubenko

Vene keel

Teisipäeviti ja neljapäeviti

peale 6. tundi.

Kersti Aasa

Ajalugu, ühiskonnaõp

Kolmapäeval 6. tund Kokkuleppel ka teistel aegadel.

Leelo Viidu

Keemia, füüsika, geograafia, bioloogia, loodusõpetus

Esmaspäeviti ja neljapäeviti peale 6. tundi, kokkuleppel õpetajaga

Anne Heier

4. kl matemaatika ja loodusõpetus

Iga päev kokkuleppel

Paavo Rüütli 

Tehnoloogiaõpetus 

Kokkuleppel kolmapäeval

Kerli Perend

Eesti keel ja matemaatika

Kokkuleppel 

Helve Kukk

3. klass loodusõpetus, kunst/tööõpetus  ja inimeseõpetus

Kokkuleppel