Õppetundide ajad ja perioodid

Õppetundide ajad 2022/2023. õppeaastal

1. 8.30 – 9.15
2. 9.25 – 10.10
3. 10.20 – 11.05
Lõuna 1.- 6. klass + klassijuhatajad
4. 11.25 – 12.10
Lõuna 7.- 9. klass + õpetajad
ÕUEVAHETUND
5. 12.30 – 13.15
6. 13.25 – 14.10
Oode
7. 14.25 – 15.10


Bussid ringile E- N kell 16.00
R kell 14.30

 

Vaheajad 2022/2023. õppeaastal

I vaheaeg 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a;
II vaheaeg 22. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023. a;
III vaheaeg 27. veebruar 2023. a kuni 5. märts 2023. a;
IV vaheaeg 24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a;
V vaheaeg (v.a 9. klass) 15. juuni 2023. a kuni 31. august 2023. a. 

 

Trimestrid 2022/2023. õppeaastal

I trimester - 1. september - 27. november;
II trimester - 28. november - 12. märts;
III trimester 13. märts - 14. juuni.

 

Tasemetööd 2022/2023. õppeaastal

4. klassi õpilastele:

matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022
eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26.–27. september 2022
loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022


7. klassi õpilastele:

matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022
eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26.–27. september 2022
A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28. september 2022
A2- keeletasemel eesti keel teise keelena (suuline) – 28.–30. september; 3–4. oktoober 2022
loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022

 

Põhikooli lõpueksamid 2022/2023. õppeaastal

eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023
matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023
valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2023
valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023