• 1

Uudised

Tunniplaan

 Õppetundide ajad

1. 8.30 – 9.15
2. 9.25 – 10.10
3. 10.20 – 11.05
Lõuna 1 (1.-6. klass)
4. 11.25 – 12.10
Lõuna (7.-9. klass)
Väikeste õuevahetund
5. 12.30 – 13.15
Oode
6. 13.30 – 14.15
7. 14.25 – 15.10 

 

Esmaspäev

 

1. klass

2. klass

3. klass

4. klass

5.klass

6. klass

7. klass

8. klass

9. klass

1

Muusika

Matemaatika

Eesti keel

Suhtlemine

Matemaatika

Eesti keel

Informaatika

Keemia

Inglise keel

2

Liikumine

Liikumine

Eesti keel

Kunst/ tööõp

Informaatika

Ajalugu

Inglise keel

Füüsika

Matemaatika

3

Eesti keel

Eesti keel

Liikumine

Liikumine

Muusikaõp

Matemaatika

Muusikaõp

Geograafia

Ühiskonnaõp

4

Matemaatika

Robootika

Matemaatika

Muusikaõp

Loodusõp

Inglise keel

Kirjandus

Matemaatika

Ajalugu

5

 

Muusikaõp

Muusikaõp

Matemaatika

Ajalugu

Loodusõp

Matemaatika

Inglise keel

Kirjandus

6

       

Liikumine

Liikumine

Geograafia

Muusikaõp

Muusikaõp

7

         

Muusikaõp

Liikumine T

Meedia

Liikumine T

 

Teisipäev

 

1. klass

2. klass

3. klass

4. klass

5.klass

6. klass

7. klass

8. klass

9. klass

1

Eesti keel

Kunst/tööõp

Kunst/tööõp

Eesti keel

Inglise keel

Eesti keel

Loodus

Ajalugu

Vene keel

2

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Võru keel

Võru keel

Kunst

Inglise keel

Matemaatika

Vene keel

3

Matemaatika

Matemaatika

Matemaatika

Matemaatika

Eesti keel

Matemaatika

Vene keel

Inimeseõp

Keemia

4

Kunst/ tööõp

Inimeseõp

Inimeseõp

Inglise keel

Kunst

Vene keel

Kunst

Kirjandus

Matemaatika

5

   

Inglise keel

Loodus

Kirjandus

Ühiskonnaõp

Matemaatika

Vene keel

Füüsika

6

   

Liikumine

Liikumine

Inglise keel

Matemaatika

Eesti keel

Vene keel

Bioloogia

7

       

Inimeseõp

 

Inimeseõp

 

Draama

 

Kolmapäev

 

1. klass

2. klass

3. klass

4. klass

5. klass

6. klass

7. klass

8. klass

9. klass

1

Eesti keel

Matemaatika

Matemaatika

Tehnoloogia õp P

Tehnoloogia õp P

Inglise keel

Matemaatika

Eesti keel

Geograafia P

Käsitöö T

Käsitöö T

Käsitöö T

2

Loodus

Matemaatika

Eesti keel

Tehnoloogia õp P

Tehnoloogia õp P

Matemaatika

Liikumine P

Liikumine P

Liikumine P

Käsitöö T

Käsitöö T

Loodus T

Käsitöö T

3

Matemaatika

Eesti keel

Inglise keel

Eesti keel

Eesti keel

Tehnoloogiaõp P

Tehnoloogia P

Matemaatika

Keemia

Käsitöö T

Käsitöö T

4

Kunst/tööõp

Loodus

Loodus

Eesti keel

Inglise keel

Tehnoloogiaõp P

Tehnoloogia P

Füüsika

Eesti keel

Käsitöö T

Käsitöö T

5

 

Kunst/tööõp

Kunst/tööõp

Matemaatika

Matemaatika

Kirjandus

Liikumine T

Tehnoloogia P

Liikumine T

Loodus P

Tehnoloogia P

6

         

Loodusõpetus

Inglise keel

Tehnoloogia P

Geograafia T

         

Tehnoloogia P

7

             

Kunst

Kunst

           

 

 

Neljapäev

 

1. klass

2. klass

3. klass

4. klass

5. klass

6. klass

7. klass

8. klass

9. klass

1

Eesti keel

Eesti keel

Inglise keel

Eesti keel

Matemaatika

Eesti keel

Vene keel

Ajalugu

Füüsika

2

Eesti keel

Eesti keel

Matemaatika

Inglise keel

Liikumine

Liikumine

Matemaatika

Vene keel

Ühiskonnaõp

3

Liikumine

Liikumine

Eesti keel

Matemaatika

Matemaatika

Vene keel

Bioloogia

Inglise keel

Kirjandus

4

Kunst/Tööõp

Kunst/Tööõp

Kunst/Tööõp

Inglise keel

Kirjandus

Matemaatika

Ajalugu

Keemia

Vene keel

5

 

Inglise keel

Liikumine

Liikumine

Loodus

Inimeseõpetus

Vene keel

Kirjandus

Matemaatika

6

     

Loodusõp

 

Vene keel

Kirjandus

Bioloogia

Inglise keel

7

           

Liikumine P

Liikumine P

Liikumine P

 

Reede

 

1. klass

2. klass

3. klass

4. klass

5. klass

6. klass

7. klass

8. klass

9. klass

1

Muusika

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Loodus

Inglise keel

Eesti keel

Matemaatika

2

Liikumine

Liikumine

Matemaatika

Matemaatika

Matemaatika

Kirjandus

Ajalugu

Inglise keel

Bioloogia

3

Matemaatika

Loodusõp

Loodusõp

Muusika

Liikumine

Liikumine

Matemaatika

Geograafia

Ajalugu

4

Eesti keel

Muusika

Muusika

 

Inglise keel

Ajalugu

Eesti keel

Matemaatika

Geograafia

5

Mudilaskoor

Mudilaskoor

Mudilaskoor

Mudilaskoor

 

Inglise keel

 

Bioloogia

Matemaatika

6

               

Inglise keel

7

                 

Tarkusepäev 2020

 

1. septembri bussiliini sõiduplaan

ÕPILASLIIN NR 1:
Jaanimäe bp 9:10
Risttee 9:15
Voki 9:20
Ihatsi 9:35
Kergatsi
Purka 9:40
Kaldemäe 9:53
Haanja koolimaja 9:55

ÕPILASLIIN NR 2:
Ruusmäe 9:30
Plaani 9:35
Vänni (sissesõit) 9.45
Riidmäe 9:50
Haanja koolimaja 9:55

MISSO BUSSI ÕPILASLIIN:

Preeksa 09.00
Käänu 09.10
Hurda teerist 09.20
Raagi ristmik 09.30
Vungi 09.35
Haanja rahvamaja 09.55.

Tagasi orienteeruvalt kell 11.30

 

 

Õppeaasta lõpetamine

 • Distantsõpe jätkub Haanja Koolis õppeaasta lõpuni.
 • Koolimajja ei tule keegi, kellel on nohu, köha või mõni muu haigusnähe.
 • Kõik koolimajja sisenejad tagavad ohutuse. Käte desinfitseerimine on kohustuslik.
 • Lapsevanem siseneb koolimajja ainult kokkuleppel kooli direktori või klassijuhatajaga.
 • Kui 1.-8. klasside õpilastel on kõik kodutööd esitatud, siis lõpeb nende jaoks õppetöö 29. maist ja nad võivad tulla koolimajja tunnistuse järele alates 1. juunist (eelnevalt kokku leppides klassijuhatajaga aja). Teistel jätkub õppetöö 5. juunini ning tunnistused väljastatakse alates 8. juunist (samuti ajas kokku leppida klassijuhatajaga).
 • Tunnistusele järele tulles toob õpilane ära õpikud, kapi võtme ja kõik muud vahendid, mida ta on koolist saanud.
 • Õpilane viib koolimajast ära kõik oma asjad (kapist, rõivistust, duširuumist).
 • 9. klassi õpilaste õppetöö lõpeb 9. juunil. Tunnistuse saamise eelduseks on ringkäigulehele kogutud allkirjad, et õpilane on tagastanud kõik temale kasutada antud vahendid. Tunnistused antakse 12. juunil.

Soovime kõigile edukat lõpetamist!

Õppetöö alates 18. maist

 • Distantsõpe jätkub Haanja Koolis õppeaasta lõpuni. Kui lapsele mõnes aines kuu lõpupoole enam kodutööd ei anta, siis tähendab, et ta on selle õppeaasta ainekava läbinud.
 • Alates 18. maist tulevad kooli ainult need õpilased, kellega on see kokkulepe sõlmitud ja tunniplaan saadetud. Õpilased on kohustatud järgima kõiki ohutusnõudeid nii bussis kui ka koolimajas.
 • Õppetöö toimub kella 9-13.
 • Kooli ei tule keegi, kellel on nohu, köha või mõni muu haigusnähe. Sisenejate kehatemperatuuri mõõdetakse sissepääsu juures.
 • Kõik koolimajja sisenejad tagavad ohutuse (töötajad saavad soovi korral maski). Käte desinfitseerimine on kohustuslik.
 • Lapsevanemad lepivad eelnevalt kokku aja, millal nad soovivad koolimajja tulla.
 • Klassiruumis istub õpilane üksi pingis.
 • Algklasside tundide pikkus on 35 min, suurematel 45 min, et hajutada vahetunde, kus kõik kokku saaksid.
 • Algklasside õpilased püsivad II korrusel ja liiguvad sealt alla ainult wc-sse ja sööklasse (viimasesse koos õpetajaga).
 • Suurematel õpilastel toimuvad tunnid I korrusel. 
 • Söömine algab kell 10.35 (vaatame, kuidas sööklas hajutada aegu ja istumist).
 • Vahetundides kehtib 2+2 reegel.
 • Bussiringid liiguvad esmaspäeval, teisipäeval ja neljapäeval. Bussis istutakse üksi kaheses pingis.
 • Järgmised toidupakid jõuavad õpilasteni 11. mail alates kella 11.00-st. Toidupakid katavad ajavahemiku 27.04.20 kuni 8.06.20
 • Kui 1.-8. klasside õpilastel on kõik kodutööd esitatud, siis lõpeb nende jaoks õppetöö 29. maist ja nad võivad tulla koolimajja tunnistuse järele alates 1. juunist (eelnevalt kokku leppides klassijuhatajaga aja). Teistel jätkub õppetöö 5. juunini ning tunnistused väljastatakse alates 8. juunist (samuti ajas kokku leppida klassijuhatajaga).
 • 9. klassi õpilaste õppetöö lõpeb 9. juunil (tunnistuste kättesaamise info anname veidi hiljem).

Lisainfo tel 517 4578 (Urmas Veeroja)

JÄÄGEM TERVEKS!

 

 

Õpetajate aktiivne tööaeg

Õpetaja nimi Kiire küsimustele reageerimine Kontakt
Alar Voomets E ja K 10.00 - 15.00.

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

+372 5783 7225

FB: Alar Voomets

Ara Bander Tööpäevadel kuni kella 18.00

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

tel. 555 16 196

Evi Lestberg Tööpäevadel kella 9-15

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

FB messenger

523 4029

Kadri Parts Tööpäevadel kella 9-17

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

FB messenger; 5267027

Kersti Aasa Tööpäevadel kella 11-12 

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Messengeris tööpäeviti kella 9-17

Kersti Leit Tööpäevadel kella 10-18

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

56498023

Leelo Viidu Tööpäevadel 10-12 (tagasiside kogu tööpäeva vältel 9-17)

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

FB messenger

Maiden Paljak N 9-16 (e post, messenger, telefon)R 9- 15 (tundide ajal õpilastele messengeris)

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Messenger, Skype, 58093868

Merilin Vavilova Tööpäevadel kella 9-18

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

FB messenger

Paavo Rüütli Tööpäevadel kella 8-17

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

FB messenger

Urmas Veeroja Tööpäevadel kella 8-17

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

FB messenger, tef. 5174578

Veera Ljubenko Tööpäevadel kella 9-18

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

messenger: Вера Любенкоtel 53424735

Ülle Mõim Tööpäevadel kella 11-12 (tagasiside töödele õhtuti) See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. tel 5905 8138 (kogu tööpäeva vältel)