Töötajad

Kooli töötajad

Nimi Töökohustused E-post, telefon
Aive Lilloja Koristaja This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Alar Voomets IT administraator, informaatika 5. ja 7. kl, robootika 2. kl, robootika- ja IT ring, huvijuht (fotokroonika) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Anne Heier Klassiõpetaja, 1. kl juhataja, 4. kl matemaatika ja loodusõpetus, väärtuskasvatuse ring, huvijuht This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Anu Jõgi tugispetsialist/õpetaja This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ara Bander Muusikaõpetus, mudilaskoor This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Helve Kukk 2./3. kl loodus- ja inimeseõpetus, 4. kl kunst/tööõpetus, 2. kl kontaktisik This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Kadri Parts Liikumisõpetus/ujumine, treener, NK/KT rühmavanem, 6./9. klassi juhataja This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kai Mõim pikapäevarühma õpetaja, abiõpetaja This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kerli Perend Klassiõpetaja, 3. kl juhataja, 4. eesti keel, huvijuht This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Kersti Aasa Käsitöö, kunstiõpetus, ajalugu, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, 4. kl suhtlemine, TEK koordinaator, 7. kl juhataja, käsitööring, HEV koordinaatori KT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kersti Leit Eesti keel ja kirjandus, võru keel 4. ja 5. kl, meediaõpetus 8. kl, kooli raamatukogu, võru keele, näite- ja luulering This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Krista Limbo Koristaja This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kristina Urb Koka abi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Leelo Viidu Loodusõpetus 5.-7. kl, bioloogia, füüsika, keemia, geograafia, 8. kl juhataja This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Liina Aan Õppejuht, asjaajaja This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Merilin Sarapuu Inglise keel, 4./5. kl juhataja, huvijuht (ÕE), ERASMUS+ projektijuht This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Paavo Rüütli Poiste tööõpetus, puutööring This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Silvi Mets abiõpetaja This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Urmas Veeroja Direktor This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
517 4578
Veera Ljubenko Vene keel This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ülle Haili Kokk This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ülle Mõim Matemaatika 5.-9. kl, karjäärikoordinaator This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Lasteaia töötajad

Nimi Töökohustused E-post, telefon
Enel Irves Õppealajuhataja, õpetaja This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Krista Vähi Õpetaja abi Haanja rühmas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lea Sarik Õpetaja Ruusmäe rühmas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Leelo Sarik Õpetaja Ruusmäe rühmas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Terje Rüütli Tugiisik This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tiia Perli Õpetaja Haanja rühmas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Triinu Peedosaar Õpetaja Haanja rühmas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ülle Mölder Õpetaja abi Ruusmäe rühmas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Tugispetsialistid

Nimi Töökohustused E-post, telefon
Eda Sing Pereõde, teenindab õpilasi neljapäeviti kell 9-14 perearstikeskuses This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
787 8849
Laivi Org Psühholoog teenindab õpilasi neljapäeviti koolimajas või Haanja teenuskeskuse 2. korruse nõustamiskabinetis.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5916 5099
Liivia Horn Logopeed teenindab õpilasi E, T, N Haanja majas, K Ruusmäe lasteaiarühmas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Merle Piiskop Sotsiaalpedagoog teenindab õpilasi teisipäeviti koolimajas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5854 7429

Print